Superoffice MFA

Hei. Vi ønsker å aktivere 2-faktor autentisering på SuperOffice. Beskrivelser har vi funnet, men det som gjør dette litt komplisert er måten vi er organisert på. Vi tilhører en kjede som deler Microsoft tenant, men vi har separate avtaler med dere. Hva skjer med våre kjedekolleger hvis vi aktiverer "federated sign-in service"? Vil det påvirke våre kolleger i kjeden?

RE: Superoffice MFA

Hi Morten, 

Yes, by default it will change all users who belong to the same domain name (the part after the '@' in your MS 365 user name (UPN)).
Get in contact with support and they can set you up with only a preset of users. This would require a bit of manual config on our side in assistance from you.

Von: Frode Berntsen 15. Okt 2020