6 grunner til hvorfor du bør integrere SuperOffice CRM med ERP-systemet

Når du integrerer CRM og ERP unngår du dobbeltarbeid og gjør langt færre feil. Her får du 6 grunner til hvorfor du bør integrere CRM- og ERP-systemene.
Vurderinger

Forestill deg at du ringer en leverandør av noen produkter dere bruker i bedriften din. Du har akkurat bestilt en ny forsendelse, men er usikker på om du har bestilt for mange eller for få. Du har også et teknisk spørsmål du trenger svar på.

Når du ringer leverandøren sier du hvem du er og hva du lurer på. Servicemedarbeideren kan imidlertid bare svare på det tekniske spørsmålet, fordi vedkommende ikke har tilgang til informasjon om ditt kundeforhold. Dermed må du ringe på nytt, eller vente på å bli satt over til økonomiavdelingen. Der må du gjenta kundeopplysningene og spørsmålene dine, med håp om å få svar av den nye personen.

Mange kjenner seg igjen i en slik opplevelse, den er ikke spesielt kundevennlig.

Forskjellen mellom de to systemene

Det er veldig vanlig at bedrifter har informasjon om produkter og priser i ERP-systemet, mens de har kunderelatert informasjon I CRM-systemet.

Grunnen til at CRM og ERP er to adskilte systemer er at de støtter forskjellige forretningsprosesser. De er også bygget ulikt og har forskjellige styrker.

ERP-løsningen er et back-office-system. Det automatiserer og styrer typiske back-office-prosesser, som regnskap, innkjøp, prising, transaksjoner og rapportering.

På samme måte er CRM-løsningen et front-office-system som optimaliserer kundeinteraksjon, pipeline-håndtering, kundeservice og administrasjon av kundedata.

Begge systemene betjener kunden. Begge systemene forbedrer produktiviteten og prosessene. Hvert av dem virker bra for seg selv, men du vil få mye mer avkastning på investeringene dine om du integrerer dem.

Ta kundedata som et eksempel. Flesteparten av dem har du i bedriftens CRM-løsning, men du har sannsynligvis noen typer kundedata i ERP-systemet også. Det betyr at folk i bedriften din jobber med to datasett og bruker tid på å oppdatere de samme dataene i begge systemene. Her er det rom for forbedring…

Fordelen med å integrere SuperOffice CRM med bedriftens ERP-system

Når du integrerer begge systemene gir du en bedre kundeopplevelse, men du gjør det også enklere for alle i bedriften du jobber i.

Her er 6 hovedgrunner til hvorfor du bør vurdere integrasjon:

1. Spare tid og øke produktiviteten

Å gjenta de samme manuelle oppgave to ganger er kjedelig, men det påvirker også produktiviteten generelt. Alle bedrifter ønsker å spare tid. Det gjør du når du integrerer ERP- og CRM-systemene, for da trenger dere kun å legge inn informasjon én gang i ett system.

2. Redusere feilkilder i databasen

Det kan fort skje at du ved et uhell klipper og limer informasjon i feil felt. Eller du kan gå glipp av informasjon, bokstaver og tall når du kopierer. Da har du avvik mellom databasene, som du så må identifisere og korrigere. Det er en tidstyv som du kan bli kvitt ved å integrere systemene.

3. Forbedre tilbudsprosessen

Her er en situasjon mange kan kjenne seg igjen i: En selger oppretter først et tilbud i et system. Deretter bruker hun eller han et annet system for å følge opp et prospect eller lead. Når det endelige tilbudet skal lages blir det gjort i begge systemene. Til slutt må hun eller han legge inn samme informasjon på nytt når ordren skal opprettes.

Dette er rutiner som tar veldig mye mer tid enn nødvendig. Det kan også gi en dårlig kundeopplevelse. For ikke å snakke om at det å bruke to systemer kan føre til kostbare feil, for eksempel om en pris eller en rabatt ikke ble regnet ut på riktig måte.

Hvis dette blir automatisert frigjør selgeren tid til verdiskapende oppgaver. Det gir også kunden en god opplevelse, som igjen øker tilliten og omdømmet til bedriften din.

4. Gi markedsavdelingen og selgerne flere verktøy

Når selgerne slipper å sloss med systemene kan de bruke kreftene på å finne og bearbeide nye salgsmuligheter. De aller fleste selgere vil heller være ute, snakke med kundene og avdekke behov, framfor å bruke tid på å taste inn data. Det blir enda mindre motiverende når de må gjøre det flere ganger for å fullføre en ordre. Du kan selv forestille deg hvor mange flere salg de vil lande hvis støtteprosessene ble automatisert.

5. Få kundeservice-teamet til å blomstre

Gi kundeservice teamet tilgang til all relevant kundeinformasjon på ett sted. Da slipper de å logge inn i flere systemer eller spørre andre om å finne grunnleggende kundeinformasjon. Med riktig verktøy kan de respondere raskere og bedre.

Vi kan gjerne gjenta et annet poeng også: Hvis en kunde må gjenta problemet sitt mer enn én gang fordi kundeservice ikke sitter på riktig informasjon gir du ikke god kundeservice. Du kan ende opp med en mengde misfornøyde kunder.

6. Skap en bedre kundereise

Suksess koker fort ned til evnen til å tilby kunden en bedre kundereise enn konkurrentene. Du må sørge for at de opplever det som enklere og mer profesjonelt å kjøpe dine tjenester.

Det er bare mulig når medarbeiderne dine slutter å forholde seg til «informasjons-siloer». Når alle har tilgang til informasjonen de trenger og kan utføre oppgavene sine mer effektivt blir også kundereisen generelt mye bedre.

Spør gjerne kundene dine om hva de vil at dere skal bli bedre på når det gjelder kundeopplevelsen. Sjansene er store for at flesteparten av forslagene har å gjøre med disse 6 grunnene til hvorfor du bør integrere ERP- og CRM-systemene.

Jobb mer effektivt med CRM-ERP-integrasjon

Det er mange fordeler med å integrere CRM og ERP og automatisere bedriftens prosesser. Har du ikke gjort det allerede er det på tide at du evaluerer hvordan manglende integrasjon påvirker hverdagen i bedriften.

Når salg, regnskap og kundeservice jobber med hver sine «informasjons-siloer» kan det gi dårlig lønnsomhet. Å forsøke å få tak i riktig informasjon fra to forskjellige systemer er ikke en god måte å jobbe på, for ikke å snakke om alle feilene det kan føre til.

Uten integrasjon har ikke selgerne nødvendigvis tilgang til ERP-systemet. Da kan de ikke følge med på salgene sine gjennom de forskjellige fasene: fra lead via kunde til fakturert og betalt.

Denne manglende åpenheten om den helhetlige salgssyklusen kan få negative økonomiske konsekvenser for både selgerne og bedriften. Selgerne kan få utbetalt for lite provisjon og bedriften kan betale for mye provisjon til selgerne.

På den annen side kan det være for kostbart å gi alle selgerne full tilgang til ERP-systemet, siden de da trenger full lisens og opplæring i hvordan de finner informasjonen de ellers ville fått enkelt presentert i et dashbord.

Disse eksemplene skraper egentlig bare i overflaten av alle problemstillingene bedriften kan havne i uten en
CRM-ERP-integrasjon.

Hvordan integrere SuperOffice CRM med et ERP-system?

Integrasjon mellom SuperOffice CRM og ERP er den mest vanlige integrasjonen blant våre kunder. Det finnes mange moduler, apper og skreddersydde integrasjoner tilgjengelig.

Du bør likevel ta hensyn til en del ting før du integrerer ERP og CRM. Det er ikke bare å klikke «1-2-3-start». Vår erfaring er imidlertid at fordelene ved integrasjon langt overgår forbeholdene du måtte ha, spesielt om du gjør det på riktig måte.

Les mer om hvordan du kan integrere SuperOffice CRM med back-end systemene dine her.

Du kan også kontakte oss for å lære mer om de forskjellige fordelene med integrasjon mellom ERP og CRM.

Vi har mange lokale partnere som har moduler som gjør integrasjonene enklere. Du finner oversikt over partnerne her.

Brukere av CRM Online kan også se i SuperOffice App Store etter flere moduler for ERP-integrasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter må du gjerne kontakte oss, så hjelper vi deg.

Legg ut kommentar Til toppen