Global administrator

lock
push_pin
done
Answered
0

Vi har en SO bruker i Azure AD som er global admin som vi har notert at brukes til å gi alle brukere MFA i SO, men vi ser at denne brukeren i seg selv aldri logger på og authentifiserer seg. Vi kan ikke huske bakgrunnen for dette oppsettet. Er denne brukeren nødvendig og må den være global admin ?

Translation:
We have an SO user in Azure AD who is global admin which we have noted is used to grant all users MFA in SO, but we see that this user itself never logs in and authenticates. We cannot remember the background for this setup. Is this user necessary and must it be a global admin?

12 Sep 2022 | 08:31 AM

All Replies (0)

Add reply